تربیت
Tarbiat.Org

سلوک ذیل شخصیت امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه)
اصغر طاهرزاده

جلسه ششم - خطرات غفلت از تفصیل اندیشه‌ی امام

بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحیم
بحث‌های گذشته ما را متوجه این امر می‌کند که حقایق اشراقی در جایگاه اولیه‌شان در مقام اجمال‌اند و لازم است که به تفصیل درآیند، و نیز روشن شد که شخصیت حضرت امام‌خمینی(ره) یک مقام اشراقی است و اگر توانستیم با رویکردی درست با آن شخصیت برخورد کنیم و با کسب شایستگی لازم، در ذیل مقام اشراقی ایشان قرار بگیریم، می‌توانیم آن اشراق را از جنبه‌ی اجمالی‌اش به تفصیل درآوریم و از برکات شخصیت ایشان جامعه‌ی خود را بیش از پیش بهره‌مند کنیم.