تربیت
Tarbiat.Org

سلوک ذیل شخصیت امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه)
اصغر طاهرزاده

در ذیل اشراق حضرت مهدی(عج)

در روایت بسیار ارزشمندی از امام صادق(ع) داریم كه: «إِذَا قَامَ الْقَائِمُ بَعَثَ فِی أَقَالِیمِ الْأَرْضِ فِی كُلِّ إِقْلِیمٍ رَجُلًا یَقُولُ عَهْدُكَ فِی كَفِّكَ فَإِذَا وَرَدَ عَلَیْكَ أَمْرٌ لَا تَفْهَمُهُ وَ لَا تَعْرِفُ الْقَضَاءَ فِیهِ فَانْظُرْ إِلَی كَفِّكَ وَ اعْمَلْ بِمَا فِیهَا ».(57) وقتی قائم قیام کند به هر ناحیه از نواحی زمین کسی را می‌فرستد و می‌گوید تعهد و پیمانت - دستورالعمل‌ات - در کف دست تو است، چون امر مهمی به تو روی آورد که تو آن را ندانی و در انجام آن سرگردان شوی، به کف دستت بنگر و تصمیم خود را بگیر و عمل کن. در ذیل اشراق مهدی(عج) هر کدام از یاران حضرت دریچه‌ای می‌شوند که عالم غیب و معنا بر قلبشان گشوده می‌گردد. قرارگرفتن در ذیل فرهنگ دینی وقتی به صورت اشراقی واقع شد، چیز فوق‌العاده ارزش‌مندی است. در ذیل فرهنگِ دینی قرارگرفتن به این معنا است که جان و قلب را تحت الشعاع آن فرهنگ قرار دهیم و موانعِ تجلی نور حقایق قدسی را از جان خود بزدائیم.(58) کسی می‌تواند در ذیل نور مهدی(عج) قرار گیرد و مأمور انجام دستورات آن حضرت ‌شود که وحی الهی را قبول دارد، شریعت محمدی(عج) را با جان و دل پذیرفته و ولایت امام معصوم را می‌فهمد، آن‌هم به صورت اشراقی و نه صرفاً عقلی، این انسان در شرایطی است که دریچه‌های عالم غیب بر جانش گشوده می‌شود. در دفاع مقدسِ هشت ساله ملاحظه می‌فرمودید چگونه انوار معرفت به جوانان بسیجی ما هم اشراق می‌شد. این‌كه شما از فهم سرداران بسیجی حیرت می‌کنید به جهت اشراقی بود که در ذیل شخصیت امام به آن‌ها می‌رسید. آن‌چه را ما معلمان معارف اسلامی جان می‌كندیم كه بفهمیم، شهدا در ذیل شخصیت حضرت امام(ره) نه تنها فهمیدند بلكه در عمل پیاده كردند.(59)
اگر مبانی اصول‌گرایی مشخص شد و توانستیم به دقت آن مبانی را دنبال کنیم جایگاه مكتب حضرت امام مشخص می‌شود و روشن می‌گردد چرا می‌گوئیم باید با تمام وجود به تمام مکتب حضرت امام رجوع کرد تا اصول‌گرایی حقیقی در جامعه و در بین نیروهای انقلاب فعلیت یابد و از اصول‌گرایی غیر حقیقی قبیله‌ای که تحمل طرز فکر غیر خود را ندارد، عبور کنیم.