تربیت
Tarbiat.Org

آشتی با خدا از طریق آشتی با خود راستین
اصغر طاهرزاده

نكته هفدهم - وقتی انسان بی معنی می‌شود

اگر این «من» كه تماماً حیات و معنا است بی‏معنا شد و از حقیقت خود چشم برداشت، در نظر بگیر چقدر اشیاء واقعی و حقایق معنوی برایش بی‏معنی خواهد شد، و چه بی‏معناهایی كه به دروغ معنی دار جلوه خواهد كرد، یك زندگی دروغ در دروغ به جهت اصالت‌دادن به بُعد دروغین خود، و غفلت از خود راستین. فكر می‏كنم در همین راستا با من هم نظر و هم منظر باشی كه فكری كه بشر مُدرن با آن به‌سر می‏برد قادر نیست برای اضطرابِ انسان معاصر و مسائل و مشكلات وی راه خلاص و علاجی عرضه كند چون نمی‌تواند انسان را از ساحت زمین به آسمان دعوت کند، چاره کار عوض‌کردن صندوق‌ها نیست. به قول مولوی:
ذوق آزادی ندارد جانشان
هست صندوق صور میدانشان
گر ز صندوقی به صندوقی رود
او سمائی نیست، صندوقی بود
گر هزارانند یك تن بیش نیست
جز خیالات عدد اندیش نیست