تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

امر دائر می‏شود بین من و پیغمبر اکرم، کدام‏

مسلمان است که ترجیح بدهد من را؟ امر دائر می‏شود بین شما و اسلام، کدام مسلمان است که شما را بر اسلام ترجیح بدهد؟ این خیال ها را از کله هایتان بیرون کنید که الان اگر وضعی‏بشود مردم دیگر آن مردم نیستند. مردم اسلام را می‏خواهند، تا آخر هم می‏خواهند. این قلم ها یک قدری ملاحظه بکنند این مسائل را، همین طور می‏نشینند توی خانه هایشان حکم می‏کنند ملّت این طوری‏است خوب، ملّت این هاست که شما می‏بینید که در کوچه و بازار و آنهائی که در جنگ هستند و آنهائی که هر روز می‏آیند و می‏گویند که ما می‏خواهیم برویم جنگ، ملّت من و تو نیستیم، ملّت آنها هستند، میزان آنها هستند هی‏ننشینید و بگوئید که مردم چه شده اند، مردم دیگر مأیوس شدند، مردم کذا شدند نخیر، مردم از اسلام مأیوس نمی‏شوند کارهای ما هم هر کدام فاسد است، می‏گویند کار تو فاسد است، ولی‏ما جمهوری اسلامی را می‏خواهیم یک قدری قلم ها را کنترل کنید، یک قدری حفظ کنید خودتان را، اینقدر تبعیت از هوای نفس نکنید، اینقدر تبعیت از شیطان نکنید، مسائل را یک مسائل صحیح طرح بکنید، مسائل فاسد طرح نکنید، نگوئید هی‏که ما حالا دیگر باید چه بکنیم، حالا باید چه بشود خوب، کارها شده است تا حالا، تا حالا هم الحمدللّه خوب هم شده است. البته یک مملکتی که پنجاه سال بلکه دو هزار و پانصد سال رو به تباهی کشانده‏اند آن را، می‏خواهید فردا صبح همه مردم صحیح بشوند؟ همه ارگان ها، ارگان‏های صحیح اسلامی بشود؟! اگر شماها بگذارید، اگر این هائی که الان دنبال مفسده جوئی هستند مهلت بدهند، می‏شود، شما هم نگذارید، می‏شود، منتها یک قدری دیرتر می‏شود شماها که مسلمان هستید، اعتقاد به اسلام دارید، شماها یک قدری مهلت بدهید به این مملکت که دارد از هر طرف به او حمله می‏شود، دیگر شما حمله نکنید ما همیشه می‏خواهیم که با آرامش همه مسائل حل بشود والااین ملّت هست و این روحانیت هم هست. این را بدانید در هر جائی‏از این مملکت یک روحانی بارز هست، متعهد به اسلام، هر وقت صدایش در بیاید همه دنبال او هستند اینقدر تعقیب نکنید که بخواهید هی روحانیت را کنار بگذارید. آخر شما در ظرف چندین سال چکار کرده اید برای‏این کشور که حالا روحانیون را می‏گوئید که نباید باشند خوب، چه کار کرده اید؟ چه کار مثبتی شما کرده اید؟ جز حرف هیچی ندارید هی می‏گوئید ما گفتیم، خوب گفتید، چه کرده اید؟ الان این ملتی‏که دنبال این جمعیت بودند و دنبال اسلام بودند و روحانیت را نشانه اسلام می‏دانستند، من نمی‏خواهم بگویم هر روحانی کذا، من بعضی روحانی‏ها را از شمر هم بدتر می‏دانم، من عرض می‏کنم که این روحانیتی که اسلام را تا حالابه ما رسانده است اگر این روحانیت و این اشخاص نبودند، ما حالااز اسلام اطلاعی داشتیم؟ کی‏همه این مسائل اسلام را ضبط کرده و بسته بندی کرده و به ما داده؟ همین روحانیین بودند از زمان حضرت صادق سلام اللّه علی‏ه که فقه اسلام و شیعه(70)