تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

ای‏مسلمانان جهان! و ای پیروان مکتب توحید! رمز تمام گرفتاریهای کشورهای اسلامی اختلاف کلمه وعدم هماهنگی است و رمز پیروزی وحدت کلمه وایجاد هماهنگی است‏

امروز جهان اسلام به دست آمریکا گرفتار است. شما برای مسلمانان قاره‏های مختلف جهان پیامی از خداوند ببرید، پیامی که به غیر از خدا بردگی و بندگی هیچ کس را نداشته باشید . ای مسلمانان جهان! و ای پیروان مکتب توحید! رمز تمام گرفتاریهای کشورهای اسلامی اختلاف کلمه و عدم هماهنگی است و رمزپیروزی وحدت کلمه وایجاد هماهنگی است. خداوند تعالی در یک جمله بیان فرموده:« واعتصموا بحبل اللّه جمیعا ولاتفرقوا» اعتصام به حبل اللّه ، بیان هماهنگی جمیع مسلمین است. همه برای اسلام و به سوی اسلام و برای مصالح مسلمین و گریز از تفرقه و جدائی و گروه گرائی که اساس همه بدبختی‏ها وعقب افتادگی‏هاست. از خداوند متعال عظمت اسلام و مسلمین و وحدت کلمه مسلمانان جهان را خواستارم. (47)