تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

خداوند انشاء اللّه همه ما را توفیق بدهد به این که این وحدت کلمه ای که موجب عزت اسلام شد از دست ندهیم‏

خداوند انشاءاللّه همه ما را توفیق بدهد به این که این وحدت کلمه‏ای که موجب عزت اسلام شد از دست ندهیم. این وحدت کلمه، این قدرت ایمان، توجه به اسلام، شما را به پیروزی تا اینجا رساند. از این به بعد هم با همین قدرت پیش بروید، با همین قوّه اسلامی، با همین وحدت.(39)