تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

دو مطلب را در نظر بگیرید: یکی وحدت کلمه که همه با هم باشید و یکی برای خدا بودن که قیاممان و نهضتمان برای خدا باشد

دو مطلب را در نظر بگیرید: یکی وحدت کلمه که همه با هم باشید و یکی برای خدا بودن که قیاممان و نهضتمان برای خدا باشد. خدای تبارک و تعالی دستور داده است به رسول اکرم (9) که بگو به امّت ما که من یک موعظه دارم فقط، یک دانه موعظه و آن این است که برای خدا قیام کنید، قیام کنید برای خدا « اَعِظُکُمْ بِواحِدَةٍ اَنْ تَقُومُو للّه » اگر چنانچه یک نفر هستید و می‏خواهید برای خدا قیام کنید، قیام کنید. برای خدا باشد، اگر اجتماعی هم هست قیامتان برای خدا باشد. این موعظه ای است که خدای تبارک و تعالی به وسیله وحی برای ما ملّت فرستاده و فرموده همین یک موعظه را من دارم توی این موعظه همه چیز هست. اگر چنانچه ملّت قیام بکند و قیام برای خدا باشد این ملّت پیروز است الان ما باید به این دستور الهی رفتار کنیم و این نهضت که تا اینجا رساندید و بحمد اللّه قیام را کردید و تا حالا هم آنطوری که من می فهمم للّه بود یعنی همه‏مان اسلام را خواستیم، این مطلب را ما باید نگهش داریم یعنی این یک مساله‏ای است الهی، مکلفیم ما، مائی که مسلمان هستیم، تابع دستورات خدا هستیم، مکلفیم که این نهضت را که برای خدا بود حفظش کنیم، حفظش به این است که با کمال هوشیاری ملاحظه کنید که این‏هائی که می‏آیند و می‏گویند که شما- باکی- دو طایفه‏اید، شما کردستانی هستید، آن ها لرستانی هستند، آن ها کجا، با کمال هوشیاری ببینید که این‏ها کی هستند، چرا این حرف را حالا میزنند. یک ملتی که همه با هم پا شدند می‏خواهند زندگی خودشان را اداره کنند، می‏خواهند دست اجانب را از مملکت خودشان کوتاه کنند و کوتاه هم کردند، آنی که حالا می‏آید می‏گوید که شما سنی هستید و آنها شیعه هستند، شما کردستانی هستید و آنها لرستانی هستند و شما جبهه کذا هستید ، در شهرها هم شما جزء چه حزبی هستید، فلان توی چه حزبی هست، این ها را ما باید با هوشیاری دقت کنیم، ملاحظه کنیم، مطالعه کنیم در حالشان که این ها از کجا الهام می‏گیرند که می‏آیند مردم را نمی گذارند آرام باشند.(35)