تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

ای احزاب مختلفه! ای گروه‏های مختلف! اگر شما برای کشور خودتان دلسوز هستید و برای ملّت خودتان دلسوز هستید، باید بدانید که این ایجاد گروه های مختلف برای ملّت سَمّ قاتل است

من می‏ترسم که در این نیمه راه زحمت هایی که تاکنون کشیده شده است، به واسطه نادانی یک عده و غرض ورزی عده دیگر از بین برود و خون جوانان ما هدر رود. شما می‏بینید که در ظرف دو ماه، سه ماه که از پیروزی شما گذشته است و همه دیدید در پناه وحدت کلمه و در پناه قدرت اسلام این پیروزی را تحصیل کردید و رمز پیروزی شما ایمان و وحدت کلمه بود، در ظرف یکی دو ماه قریب صد گروه با اسمهای مختلف اظهار وجود کردند یعنی آن انسجامی که ملّت به هم پیدا کرد و آن وحدتی که ملّت پیدا کرد و اجانب احساس کردند که با وحدت کلمه ملّت و با قدرت ایمان هیچ قدرتی نمی تواند مقابله کند با این قدرت، در صدد بر آمدند این قدرت را تضعیف کنند، هم قدرت اسلامی را و هم وحدت کلمه را. زحمت های چندین ساله‏ای که برای انسجام گروه‏های مختلف و برای وحدت کمله بود، اجانب در صدد بر آمدند که به هدر بدهند این زحمت‏ها را و با دستهای ناپاک خودشان و با بی توجهی به بسیاری از اشخاصی که ادعای همه چیز می‏کنند، این زحمت ها نزدیک است به هدر برود. ما گروه های مختلف را مجتمع کردیم و این سد را شکستیم و الان گروه‏های مختلف حدود صد گروه تاکنون اظهار وجود کرده‏اند و این اظهار وجود منتهی به معدومیت همه خواهد شد. ای احزاب مختلفه! ای گروه‏های مختلف! اگر شما برای کشور خودتان دلسوز هستید و برای ملّت خودتان دلسوز هستید، باید بدانید که این ایجاد گروه های مختلف برای ملّت سَمّ قاتل است و کشور شما را باز به حال اول خدای نخواسته بر می‏گرداند . ای اشخاصی که داد از ملیت می‏زنید، داد از دوستی‏با ملّت می‏زنید، داد از دوستی‏با مستضعفین می‏زنید، این اظهار وجودها، این گروه گروه کردن ملّت موجب این می‏شود که ملّت شما باز به حالت اول برگردد. شما دارید رمز پیروزی ملّت را از دست می‏دهید. شماها که حسن نیت دارید در تحت تاثیر شیاطینی که سوء نیت دارند واقع شده اید. خدای تبارک و تعالی می‏فرماید « وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّه جَمیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا » شماها اجتماع مسلمین را به هم می‏زنید و موجب تفرقه می‏شوید.(42)