تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

همه قوای شما در محضر خداست، در محضر خدا، خدا را معصیت نکنید! بزرگتر معصیت امروز در کشور ما ایجاد اختلاف است، ایجاد نفاق است‏

باید انسان پیش اشخاصی که می‏توانند معالجه کنند، خودش را معالجه کند، پیش اطباء روح برود و خودش را معالجه کند، قبل از این که دست به قلم بزند و قبل از این که زبان باز کند توجه به حال خودش بکند و توجه به مسائل سیاسی، اجتماعی، اموری که الان ما مبتلاء به آن هستیم، ببیند که آیا این صحبت در سطح کشور یک تشنجی ایجاد می‏کند؟ چماق‏ها را ایجاد می‏کند یا آرامش را ایجاد می‏کند؟ ببیند که این روزنامه ، این قلم، آرامش در این کشور که الان لازم است ایجاد می‏کند یا تشنج ایجاد می‏کند؟ اگر چنانچه ایجاد کرد، این روزنامه چماق است و آن گفتار چماق است و اگر آرامش در مردم ایجاد کرد این رحمت است و این مشکور است پیش خدای تبارک و تعالی. خدا را در نظر بگیرید، ای گویندگان! ای نویسندگان! ای کارکنان مملکت! ای کارمندان اداری و غیر اداری و کشاورز و همه! خدا را در نظر بگیرید، خدا حاضر است همه جا، زبان شما در محضر خداست، چشم شما در محضر خداست و همه قوای شما در محضر خداست، در محضر خدا، خدا را معصیت نکنید! بزرگتر معصیت امروز در کشور ما ایجاد اختلاف است، ایجاد نفاق است . بزرگترین رحمت برای ما و تکلیف برای‏ما ایجاد آرامش است و ایجاد رفاه است.(63)