تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

خداوند شما را و همه بانوان را و همه مردان‏

را هدایت کند که به همین راه مستقیمی که شماها می‏روید آنها هم بروند و همان راه صحیحی که بدون غل و غش و بدون هوای نفس شماها دنبال کردید قشرهایی که در ایران هستند، همه همان راه را بروند، و شما و همه ملّت توجه کنید که این صحبت هائی که می‏شود و اشتباهاتی که گاهی از دولتمردان می‏شود این ها آنقدر چیزی نیست که به جمهوری اسلامی ما لطمه وارد کند و من از خدای تبارک و تعالی می‏خواهم که زوردتر بین قشرهائی که اختلاف بینشان هست چه در بالا و چه در توده‏های جمعیت این اختلافات از بین برود و همه با هم دنبال این باشند که این کشور را به راه مستقیم هدایت کنند و این کشور را آباد کنند و اخلاق اسلامی انسانی را در تمام قشرها توسعه بدهند. من سفارشم به تمام قشرهای ملّت از بانوان گرفته تا جوانان و مردان این است که شما راجع به این مسائلی که در ایران طرح می‏شود فکر نکنید که باید حتما شما هم اختلاف با هم پیدا بکنید. اختلافات رده بالارفع می‏شود انشاء اللّه و شماها هم دامن به اختلاف نزنید، دامن زدن شما به اختلافات باعث می‏شود که رده های بالا هم اختلافاتشان را نتوانند حل کنند. و اما اگر چنانچه تودهای مردم با هم باشند و گوش به مسائلی که در رده‏های بالا طرح می‏شود ندهند و خودشان توجه کنند که با وحدت کلمه می‏توانند این جامعه را به سعادت خودش برسانند و اختلاف کلمه شاید خدای نخواسته موجب این بشود که عنایت خاص خدا که به شما سایه افکنده بود یک وقت خدای نخواسته برداشته بشود و کشور شما آن شود که در سال‏های طولانی مبتلای به آن بودید. اگر چنانچه اختلافاتی بین طبقات افراد باشد و این اختلافات موجب شود که خدای نخواسته در جنگ مغلوب شویم یا خدای نخواسته طول بکشد حل این مشکل، این گناهش به گردن آن هائی‏است که دامن به اختلافات می‏زنند و تشنج در کوچه و بازار ایجاد می‏کنند. مسلمین، مومنین معتقدین به خدای تبارک و تعالی مجال ندهند به این قشرهائی که در بین مردم هستند و از تفاله‏های رژیم سابقند و همین طور از اشخاصی که در بین اینها هستند از فاسد و مفسد، اگر چنانچه به اینها گوش بدهند، اینها می‏خواهند شما را به دامن غرب یا به دامن شرق بکشانند بیدار باشید که اختلافات را خودتان رفع بکنید. و اگر اختلافی‏هست، آنها را موعظه کنید که دست از اختلافات بردارند و من از خدای تبارک و تعالی سعادت ملّت های اسلامی‏و سعادت شما بانوان و همه بانوان اسلام و سعادت همه قشرهای ملّت را می‏خواهم و از خدای تبارک و تعالی پیروزی لشکر اسلام و قوای مسلحه اسلام را بر قوای کفر مسلت می کنم. خداوند شما ها را سعادتمند کند و در خدمت به همنوعان خودتان توفیق دهد. والسلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته(67)