تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

آن ها از خدا می‏خواهند که شما حالا همه با هم اختلاف پیدا کنید و آن بکشد برای حزب کذا، آن بکشد برای حزب کذا دست بردارید از این حرف ها، همه وارد بشوید زیر یک بیرق، بیرق اسلام، اگر اسلام نباشد هیچ چیز نیستیم ما، همه ما را کلمه اسلام جمع کرده با هم، همه زیر کلمه توحید زیر پرچم توحید بیائید

با علاقه به اسلام نمی‏شود که با هم بنشینید دعوا کنید امروز، امروز دعوا کردن انتحار است، خودکشی است، امروز اختلافات خودکشی است همه در زیر پرچم توحید مجتمع شوید سلیقه تو جور نمی آید با مثلا حرف فلان آدم نباید الان اختلاف ایجاد بکنی ، ما همه مسلم هستیم و زیر بیرق اسلام همه میخواهیم جنگ بکنیم، همه می‏خواهیم مبارزه کنیم خدا می‏داند که اگر این اجتماع درست بشود و همه شما و همه جبهه ها زیر این بیرق بیایند و دست از آن کارهائی‏که داشتند بکشند، بعد از چند روز تمام می‏شود این مسائل این ها حالا دارند استفاده از همین چیزها می‏کنند، از همین حرف ها استفاده می کنند، آن روزی که مثلا فرض کنید که یک تظاهراتی می‏شود، دو تا هم از خودشان یا خیر، دو تا هم آدمی که بی عقل است، در می‏آید یک شعار دیگری می‏دهد، مقابل همه این چند میلیون جمعیت می‏شود، این غلط است، این انحراف است، این انحراف فکری است، این نفهمی‏است ، این خدمت به غیر است، این خدمت به کارتر است تو نمی‏فهمی، آن ها از خدا می‏خواهند که شما حالا همه با هم اختلاف پیدا کنید و آن بکشد برای حزب کذا، آن بکشد برای حزب کذا دست بردارید از این حرف ها، همه وارد بشوید زیر یک بیرق، بیرق اسلام، اگر اسلام نباشد هیچ چیز نیستیم ما، همه ما را کلمه اسلام جمع کرده با هم، همه زیر کلمه توحید زیر پرچم توحید بیائید، وقتی‏که همه مجتمع شدید زیر پرچم توحید، تمام کارها اصلاح می‏شود.(8)