تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

قدرت‏های بزرگ توجه دارند به این که این ملّت در سایه وحدت و اتفاق و توجه به خدای تبارک و تعالی پیروز شدند و منافع آن ها را به خطر انداختند و آنها از پای نخواهند نشست و هر روز یک راهی درست می‏کنند برای اختلاف و برای‏این که وحدت ملّت مارا به هم بزنند

آنچه که من باید در محضر شما دوستان ، عزیزان عرض کنم این است که قدرت‏های بزرگ توجه دارند به این که این ملّت در سایه وحدت و اتفاق و توجه به خدای تبارک و تعالی پیروز شدند و منافع آنها را به خطر انداختند و آنها از پای نخواهند نشست و هر روز یک راهی درست می‏کنند برای‏اختلاف و برای این که وحدت ملّت ما را به هم بزنند و ما باید چشم و گوش خودمان را باز کنیم و هوشیار باشیم که اختلافات را دامن نزنیم. ملّت ما هر قشری که توجه دارند به این که این کشور را اختلاف خواهد آسیب پذیر کرد و هر گروهی که علاقه دارند به اسلام، علاقه دارند به کشور اسلامی، علاقه دارند به ملّت اسلامی ایران، به ملّت ایران باید کوشش کنند که خللی در این وحدت و اتفاق رخ ندهد. اگر خدای نخواسته دشمن‏های اما موفق بشوند به این که در هر گوشه‏ای بین ملّت مااختلاف بیندازند، آن ها به آرزوی خودشان می‏رسند.
... من از همه شما دوستان و از همه ملّت ایران می‏خواهم که حفظ کنند آرامش خودشان را. اگر فرضا هم کسانی باشند که برای بعضی کارها بخواهند اختلاف بیندازند، شماها با عقل و تدبیر حفظ کنید آرامش را، نگذارید در یک همچو موقعی‏که ما احتیاج به آرامش داریم خدای نخواسته اختلاف پیدا بشود. شما از مرکزی آمدید که آن مرکز، مرکز حقیقت اسلام است و شما میدانید که حضرت رضا سلام اللّه علیه در آن ابتلاآتی که داشت و در آن مصیبت‏های معنوی که برایش وارد می‏شد، بدون این که یک اختلافی ایجاد کند، با آرامش راه خودش را به پیش می‏برد، مقید بود به این که آرامش ملّت را حفظ کند و شما می‏دانید که حضرت امیر سلام اللّه علیه ، ابوالائمه، اول شخص اسلام بعد از رسول اللّه صلی‏اللّه علیه و آله، در طول مدت عمرشان در جهاد بودند و در آن مدتی که اختلافات بین دستجات بود ایشان آرامش را حفظ کردند برای این که اسلام محتاج به آرامش است. ما همه اختلافات خودمان راباید عقلا حل بکنند و نگذارند به سرو صدا و به اختلاف اندازی منتهی بشود فرضا اگر یک کسی بخواهد یک عملی بکند که به واسطه او تحریک عواطف را بکند، تکلیف ما این است که باید در مقابل آنها امروز آرامش را حفظ کنیم و سکوت کنیم. من از خدای تبارک و تعالی سعادت و سلامت همه شما را و همه ملّت ایران را خواستارم. و هدایت آنهائی که در صدد هستند که اختلاف ایجاد کنند از خدای تبارک و تعالی مسئلت می‏کنم.(58)