تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

خطباء محترم و اهل منبر، مردم را به وحدت کلمه وادامه نهضت و تقوی و صبر انقلابی دعوت کنند و از اختلاف و تفرقه که اساس شکست و عقب ماندگی است بترسانند

در این موقع حساس که بیش از هر وقت دیگر احتیاج به اجتماعات اسلامی داریم، لازم است ملّت مسلمان ما در تمام بلاد به مساجد روی آورند و نهضت را از راه مساجد که دژهای محکم اسلامند، زنده نگه دارند و با شعارهای اسلامی نهضت را پیش برند.
خطباء محترم و اهل منبر، مردم را به وحدت کلمه وادامه نهضت و تقوی و صبر انقلابی دعوت کنند و از اختلاف و تفرقه که اساس شکست و عقب ماندگی است بترسانند و با یاد آوری جهاد سید مظلومان و مصیبات وارده بر آن حضرت، ملّت را به مجاهدت تا پیروزی نهائی و رسیدن به حکومت اسلامی در تمامی ابعادش فرا خوانند. ذکر فداکاری ها و مجاهدات مجاهدین صدر اسلام ، نه تنها در امروز، بلکه تا ابد اسلام را زنده نگه می‏دارد.(43)