تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

نگذارید قشرهائی‏که الهام از خارج می‏گیرند و از دشمنان اسلام می‏گیرند بین جوانان شما نفوذ کنند و نگذارند وحدت حاصل بشود، تفرقه ایجاد کنند

اسلام بین همه افراد مسلمین عقد اخوت بسته است، مومنین را برادر خوانده است. شما برادرها پشتیبان هم باشید، نکند که اعداء اسلام بخواهند با طریق‏های مختلف تفرقه بیفکنند بین شماها و دیگران. نگذارید قشرهائی که الهام از خارج می‏گیرند و از دشمنان اسلام می‏گیرند بین جوانان شما نفوذ کنند و نگذارند وحدت حاصل بشود، تفرقه ایجاد کنند (50)