تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

نباید این ملّت بیدار بشود که در ظرف دو ماه صد گروه اظهار وجود کردند؟ این هم، همچو من باب اتفاق نیست، این یک دست حساب کرده در کار است که این رمزی که دست شما بود و آن رمز پیروزی بود از تان بگیرد آنها فهمیدند که با وحدت شکست خوردند، وحدت را از شما دارند می‏گیرند

نباید این ملّت بیدار بشود که در ظرف دو ماه صد گروه اظهار وجود کردند؟ این هم، همچو من باب اتفاق نیست، این یک دست حساب کرده در کار است که این رمزی که دست شما بود و آن رمز پیروزی بود ازتان بگیرد آن ها فهمیدند که با وحدت شکست خوردند، وحدت را از شما دارند می‏گیرند، با عمل آنها و با تبلیغات آن ها و با طرح‏های آنها، این کی است حزب کذا، آن کی است حزب کذا، صد تا، یک همچو عددی من به چشمم خورد که در ظرف این چند هفته صد گروه اظهار وجود کردند و مع الاسف وضع این است که گروه‏ها وقتی اظهار وجود می‏کنند همه با هم بد می‏شوند، این طور نیست که همه به نفع ملّت و به نفع اسلام کار بکنند، این ها با هم مختلف می‏شوند، گروه‏های مختلف و به واسطه این اختلافات که حاصل میشود، آن وحدت کلمه گرفته می‏شود، آن قدرت گرفته می‏شود. آحاد کار ازشان نمی‏آید، گروه گروه کار از شان نمی‏آید، ملّت کار ازش می‏آید ، ملّت وقتی‏گروه گروه شد ازش کار نمی‏آید. تکلیف ما و تکلیف شما این است که توجه بکنیم به این توطئه هائی که برای تفرقه است الان و آنها را خنثی کنیم. شما که در مشهد می‏روید، رفقای خودتان را هم بگوئید، بگوئید آقا امروز، روز این نیست که سر یک قصه‏ای شما به هم بریزید. آقایانی هم که در هر جا تشریف می‏برند، به اهل منبر و به اهل محراب بگویند که تحت تاثیر یک دست‏های خبیثی‏که الان می‏خواهند این ملّت را به هم بریزند و استفاده کنند و شکست بدهند، تحت تاثیر اینها واقع نشوید، از این اختلافات شخصی و جزئی دست بردارید. الان وقت این است که شما قانون اساسی‏تان را توجه کنید به آن ، خبرگانتان را توجه کنید، بعد رئیس جمهورتان را توجه کنید، مجلستان را توجه کنید، این مراحل باید بگذرد تا یک دولت مستقری‏پیدا بشود الان ایران یک شیئی متزلزل است ، باز اساسش درست نشده و دراین موقع، الان این اختلافات بر خلاف رضای خداست، این سم قاتل برای ملّت ماست. این تکلیف، از من عرض کردن و از شماها نمی‏دانم شنیدن یا نشنیدن . انشائاللّه خداوند همه تان راحفظ کند(46)