تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

اگر این وحدت و یکپارچگی ملّت و آن علاقه‏ای که ملّت به اسلام داشت، نبود، ما نمی‏توانستیم که چنین پیروزی به دست بیاوریم‏

در انقلابی که از خود مردم بوده است و انگیزه‏اش را هم خود مردم تعیین کرده اند، باید همه گروه هائی‏که می‏خواهند در این انقلاب خدمت کنند، همان انگیزه راداشته باشند . انقلاب ایران به واسطه این که انگیزه‏اش اسلام بوده و از مردمی‏که علاقه‏ای به اسلام داشته‏اند، شروع شده است و با همه علاقه پیروز شده است، باید هر طایفه‏ای که می خواهند یک کاری بکنند، همان جهت را در نظر بگیرند و همان چیزهائی را که مبداء پیروزی مسلمانان ایران شد، تعقیب کنند. مع الاسف در مطبوعات دیده می‏شود که آن انگیزه‏ای که مردم دارند و آن فکری که روی آن فکر غلبه کرده‏اند و آن طرزی که جامعه، به استثنای بعضی از افراد و یا بعضی از گروه‏ها، دنبال آن بوده و هستند نیست. من البته وقت ندارم که همه مطبوعات و همه آن چیزهائی که نوشته می‏شود از قبیل مجله ها، کتاب ها و روزنامه ها را بخوانم، لکن به طور اجمال نگاه می‏کنم. مطبوعات باید به این ملّت خدمت کند و باید همان راه را پیش بگیرند که ملّت داشته و به واسطه همان پیروز شده است، ولی انسان می‏بیند که بعضی‏از مطبوعات این طور نیستند. شما همه می‏دانید که اگر این وحدت و یکپارچگی ملّت و آن علاقه‏ای که ملّت به اسلام داشت، نبود، ما نمی‏توانستیم که چنین پیروزی به دست بیاوریم برای این که ما در آنوقت نه در ارگان‏های نظامی دستمان بود و نه تعلیمات نظامی داشتیم و نه یک اسلحه قابل ذکر، بلکه هیچ نداشتیم، معذلک آن چیزی که همه حساب ها را در هم کوبید، توجه مردم در سراسر ایران، از بچه کوچک تا پیرمردها ، به یک مطلب بود، آن این که باید رژیم سابق نباشد و جمهوری اسلامی باشد و انوقت اختلاف هم در کا رنبود، آن ها که بعدا، اختلاف کردند آنوقت هم انگیزه‏اش را داشتند، ولی در مقابل آن، آن موجی که بود، جرات نمی‏کردند چیزی بگویند. ممکن است که خیلی از آنها می‏خواستند خودشان را در جمعیت داخل کنند که بعدا بهره برداری نمایند چنانچه می بینید الان همین طور است. چه اشخاصی و چه گرو هائی که در این نهضت و در این کاری که مردم کردند، بسیاریشان دخالت نداشتند، بلکه بعضی از گروه ها هیچ دخالت نداشتند ، لکن خودشان را وارد کردند و دنبال این بودند که چه می‏شود آیا رژیم سابق غلبه می‏کند تا خودشان را داخلاو بکنند؟ و یا رژیم بعدی غلبه می‏کند تاخودشان را در آن داخل نمایند؟ و معنی فرصت طلبی هم همین است که اشخاصی کنار بنشینند و نگاه کنند ببینند چه می‏شود، هر چه شد آنوقت خودشان را در آن گروهی‏که پیروز شده است، جا بزنند. البته این گروه‏ها وقتی دیدند مساله آنطور نیست که هر کسی بیاید و هر کاری دلش می‏خواهد، بکند و وقتی مواجه شدند با جمعیت هائی که توجه به اسلام داشتند، مشغول شیطنت شدند. بنابراین، مطبوعات باید خدمتی که به آن ها محول شده است و برای کشور ما مطرح هست، آن را انجام دهد تا به اسلام و به کشور خودشان خدمت کرده باشند و باید آن خط را دنبال نمایند.