تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

من به سراسر کشور، به سراسر ملّت هشدار می‏دهم که اگر چنانچه از این اختلاف اندازها پیروی‏کنید، هر کس باشد، مملکت شما به دامن آمریکا می‏افتد

ما اگر اختلاف سلیقه داریم، اختلاف بینش داریم، باید بنشینیم و با هم در محیط آرام صحبت کنیم و مسائل خودمان را به میان بگذاریم و حل کنیم، با تفاهم مسائل را حل کنیم، نه این که جبهه گیری‏کنیم، یکی‏یک طرف بایستد با دارو دسته خودش و یکی یک طرف بایستد با دارو دسته خودش و کوشش کنند در تضعیف یکدیگر و کوشش کنند در تضعیف کشور اسلامی. این ها برای این است که تعهد اسلامی نیست و دید سیاسی هم نیست. شماها اگر مسلم هستید، با احکام اسلام عمل کنید و اگر خدای نخواسته تعهد اسلامی را قبول ندارید، با دید سیاسی مسائل را حل کنید و این کارها که انجام می‏گیرد و این قلم ها و این قدم ها و این گفتارها از سیاست به دور است و با یک دید غیر سیاسی و غیر اسلامی است. من به سراسر کشور، به سراسر ملّت هشدار می‏دهم که اگر چنانچه از این اختلاف اندازها پیروی کنید، هر کس باشد، مملکت شما به دامن آمریکا می‏افتد. اگر چنانچه ملّت اشخاصی را دید، گروه‏هائی‏را دید که بر خلاف مصالح کشور دارند جبهه‏گیری می‏کنند و این طایفه ، آن طایفه را می‏کوبند و آن طایفه، آن طایفه را، تکلیف شرعی‏ملّت این است که از آن ها اعراض کنند و آنها را پذیرا نباشند. شماها توجه باید داشته باشید که آن ناطق یا آن قلمزن که دارد صحبت می‏کند، چه می‏گوید، کی‏را تضعیف می‏کند، جز ملّت خودش را؟ و جز ارگان‏های دیگر را؟ شما روزنامه‏هائی را که می‏بینید، می‏بینید که میدان جنگ شده است با قلم های غیر اسلامی . معلولین ما الان در اینجا نشسته اند و هزاران معلول دیگری ما در اطراف کشور داریم و هزاران شهید از ما داده شده است، فداکاری کردند و ما نشستیم در منازل خودمان و با نیش قلم و نیش زبان به هم طنز می‏گوئیم، با هم جنگ می‏کنیم. بزرگان یک کشور ( اگر بزرگی‏باشد) باید تعلیم بگیرند از این پیرزن‏های اطراف کشور و از این جوان ها و بچه‏های اطراف کشور. بدانید که آن ها متعهد به اسلامند و آنها پشتیبانی این ملّت را می‏کنند.(61)