تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

اگر مجتمع نشویم تحت یک لواء، همه ما را از بین خواهند برد

امروز روز وحدت کلمه است . همه ما، هر کدام در هر. راهی که هستیم، در هر راهی مسلکی که داریم، همه الان باید مجتمع بشویم تحت یک لواء، اگر مجتمع نشویم تحت یک لواء، همه ما را از بین خواهند برد(19)