تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

تکلیف همه ملّت این است که همانطوری که این نهضت را با وحدت کلمه و وحدت مقصد که همه مقصدشان اسلام بود، حالا هم همان را حفظ بکنند

در یک همچو مقطعی که ما واقع شده ایم از تاریخ که ما سر دو راهی الان واقع شده‏ایم، دو راهی یکی پیروزی نهائی، یکی خدای نخواسته شکست و برگشت به حال های اول، تکلیف همه ملّت این است که همانطوری که این نهضت را با وحدت کلمه و وحدت مقصد که همه مقصدشان اسلام بود، همه با هم فریاد اسلام می‏زدند، حالا هم همان را حفظ بکنند ، اجتماعات خودشان را حفظ بکنند، مساجد را پر بکنند.(38)