تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

اگر چنانچه مسلمین این طور باشند که وحدت با هم داشته باشند مثل یک دست باشند، ید واحده باشند، این دیگر آسیب بردار نیست‏

اگر چنانچه مسلمین این طور باشند که آنطور وحدت با هم داشته باشند که مثل یک دست باشند، ید واحده باشند، این دیگر آسیب بردار نیست آسیب از داخل خود آدم، داخل خود ملّت و کشور بر ما وارد می‏شود و بر شما، از خارج هیچ ترسی نداشته باشید، از داخل خودمان بترسید، از این که با توطئه ها شماها را از هم جدا کنند و شماها را از پاسدارها و پاسدارها را از شما و ژاندارمری را از دیگران و شهربانی را از دیگران و ملّت را از آنها. این آسیب یک آسیب بزرگی است که خود به خود، ما تحلیل می‏رویم و لو این که از خارج هم به ما حمله ای‏نشود و نمی‏شود، این آسیب، آسیب مهم است. و شیاطین شروع کردند از اینجا شروع کردند. آن هیاهوی خارجی‏احتمال بدهید که برای‏اغفال ما از داخل باشد، آن هیاهو که در خارج می‏کنند و آن تهدیداتی که از خارج می‏کنند احتمال بدهید که برای این باشد که ما جهت را گم کنیم و متوجه به خارج بشویم، از داخل غفلت بکنیم. از داخل غفلت نکنید (55)