تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

اگر کسی‏افکارش منحرف بوده و حالابیاید ادعا بکند که من برگشته‏ام، ما باید قبول کنیم، اما نباید او را مجله نویس کنیم. مثلا فرض کنید که یک دزدی آمده توبه کرده است توبه دزد قبول است اما آیا شما می‏توانید سرمایه‏هایتان را دست او بدهید و به او بسپارید؟

مطبوعات باید مسائلی‏را که مضر به وحدت جامعه و مضر به آن انگیزه ای‏است که جامعه برای‏آن قیام کرده است و در حقیقت مضر برای‏اسلام است، از او احتراز کنند. باید آنهائی‏که در راس مطبوعات هستند توجه داشته باشند که مبادا در بین آنها اشخاصی خودشان را جا بزنند. شما می‏دانید که الان اینهائی که انحراف دارند مشغول فعالیت هستند و می‏خواهند خود را در هر چه جایی که پیدا بشود به یک صورتی داخل کنند. ممکن است یکی از آن ها تسبیحی دست بگیرد و ریشی هم بگذارد و در حضور شما نماز هم بخواند، ولی شما باید فکر بکنید که این شخص سابقه‏اش چه بوده و چکاره است و فرض کنید وقتی در محله شما وارد می‏شود می‏خواهد چکار بکند. انتخاب افراد برای مطبوعات امر مهمی است خصوصا برای رادیو تلویزیون چون اشخاص زیادی در رادیو تلویزیون و مطبوعات هستند که می‏خواهند وارد شوند، به طوری که اشخاصی که درست فکر می‏کنند متوجه نباشند و راه را منحرف کنند...اگر کسی‏افکارش منحرف بوده و حالابیاید ادعا بکند که من برگشته ام، ما باید قبول کنیم، اما نباید او را مجله نویس کنیم، این دو، با هم فرق دارد. بسیاری از اشخاص هستند که می‏آیند و می‏گویند ما توبه کردیم، البته توبه آنها قبول است، لکن نمی‏شود آنها را سرکاری گذاشت که آن کار اهمیت دارد، برای این که ما نمی‏دانیم این شخص به حسب واقع توبه کرده است یا می‏خواهد با کلمه توبه ما را بازی دهد. ما قبول می‏کنیم که در جامعه مسلمین مثل سایر مسلمانان با او عمل کنیم، اما نباید رادیو تلویزیون را به دست او بدهیم و یا او را در رادیو تلویزیون راه دهیم و یا مجله‏ای که برای تربیت افراد و برای ترویج مسیر اسلامی ملّت است، به دست او بدهیم و یا نوشته هایش را به دست او بسپاریم ما نباید خوش باور باشیم...مثلا فرض کنید که یک دزدی آمده توبه کرده است توبه دزد قبول است اما آیا شما می‏توانید سرمایه هایتان را دست او بدهید و به او بسپارید؟ خیر چون این عقلائی نیست، ممکن است این دزد برای اینکه سرمایه دستش بیاید، توبه کرده است و ما موظفیم که در ظاهر قبول کنیم که دزد توبه کرده است و حتی‏اگر یک توبه‏ای هم که ظواهرش هم درست بوده، کرده باشد، می‏توانیم در نماز هم به او اقتدا کنیم، اما نمی‏توانیم چیزی که در او امانت و دیانت لازم است، به دست او بدهیم. از همه بدتر همین مجلات است، همین مطبوعات و رادیو تلویزیون است و همین چیزهائی است که برای تربیت جامعه لازم است. یک نفر آدم که قبلا فرض کنید انحراف داشته کمونیست بوده و حالا آمده است و می‏گوید حرف‏های آنها درست نبوده و من برگشته‏ام، می‏گوئیم بسیار خوب، شما برگشته اید، اما ما نمی‏توانیم این شخص را در رادیو تلویزیون راهش دهیم و بگوئیم مردم را تربیت کن، چون ممکن است کمونیست باشد لکن ما را بازی دهد، ما مکلفیم با این شخص در ظاهر، عمل مسلمانی بکنیم در صورتی که در عقیده کمونیست نشده باشد که آن مساله دیگری است. شما نمی‏توانید در مجله‏ای که دارید افرادی را انتخاب کنید که در سابقه شان انحراف بوده است به حساب اینکه حالا دیگر خوب شده است و آدم مسلمانی‏است و به این حساب او را در روزنامه‏تان وارد کنید اینکه او خیلی خوب است برای خودش، ما نمی‏گوئیم بد است اما نمی‏توانیم مطلبی را که در تربیت یک ملتی و در سرنوشت یک ملتی دخالت دارد، به دست او بدهیم. این از مسائل مهمی است که در همه جا باید رعایت شود.