تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

آنچه که ملّت ما با این که در حال ضعف و تشتت بود دریافت، همین مطلبی‏بود که در صدر اسلام مسلمین دریافته بودند، اتکاء به ایمان واسلام و وحدت کلمه‏

امیدوارم که مسلمین و ملّت های‏اسلامی همانطور که دستور اسلام و قرآن مجید است با هم برادر باشند و نسبت به دشمنان انسانیت، کشورهای اسلام با شدت وقدرت رفتار کنند. واین حاصل نمی‏شود الا به این که از اختلافات جزئی که بین دولت‏ها هست دست بردارند و مثل برادر هم باشند. این اختلاف موجب بهره برداری دشمن‏های اسلام و مسلمین است. باید از این بهره برداری جلوگیری بشود به وحدت اسلامی و این که همه در تحت لوای اسلام و قرآن مجید مجتمع بشوند، زیرا آنطور که قرآن دستور داده است رحماء بینهم واشداء بر کفار باشد . در اسلام اساسا نژاد مطرح نیست، عربی و عجمی و سایر گروه‏ها ابدا مطرح نیست. اسلام برای تربیت انسان آمده است. مطلب در برنامه اسلام، انسان است و تربیت انسانی. آنچه مطرح است تقوا و اخوت بین مسلمین و دوستی و دفع اختلافات است. واگر مسلمین بخواهند این عزت و عظمتی را که در صدر اسلام بین پیغمبر اکرم( ص) و اصحاب بود، وسایر اقشار مسلمین آن سیره را متابعت کنند تا این که عظمت خودشان را بیابند و آن سیره همان اتفاق بر اسلام که قدرت مافوق طبیعت می‏آورد، و شجاعت مافوق الطبیعه. آنچه که ملّت ما با این که در حال ضعف و تشتت بود دریافت، همین مطلبی بود که در صدر اسلام مسلمین دریافته بودند، اتکاء به ایمان واسلام و وحدت کلمه. جوانهای ما در حال انقلاب و حالا هم باز تقاضا می‏کنند که ما دعا کنیم تا آنها شهید بشوند. این تحول بزرگی که به اراده خدای تبارک وتعالی در این ملّت پیدا شد، موجب پیروزی آنها بر یک قدرت شیطانی بزرگ که پشتیبان او همه ابرقدرتها بودند گردید و این پیروزی از خدای تبارک و تعالی و عملیات خاصه او بود. ومن امیدوارم که این اخلاق در ملّت ما باقی بماند و همه ملّت ها و مسلمین همین اخلاق را و همین سیر را داشته باشند، عظمت صدر اسلام را باز یابند (45)