تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

مقصد این بود که استقلال و آزادی در پناه حکومت اسلامی باشد

مقصد این بود که حکومت اسلام باشد.
مقدمه این بود که حکومت طاغوت نباشد.
مقصد این بود که استقلال و آزادی در پناه حکومت اسلامی باشد.
رمز پیروزی ملّت ما، وحدت کلمه و وحدت غرض و مهمتر، اتکال به خدای تبارک و تعالی. شما آقایان در هر جا که هستید این رمز را فراموش نکنید(26)