تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

از همه صمیمانه و با عرض تشکر خواستارم که پیوستگی و وحدت کلمه خود را حفظ و از مناقشات تفرقه انداز احتراز نمایند

من با کمال تواضع دست خود را به سوی ملّت نجیب ایران دراز میکنم، از روحانیون عظیم الشان تا خطبای ارجمند، از جوانان محترم حوزه علمی‏ه تا دانشجویان داخل و خارج کشور اَیَّدَهُمُ اللّه تعالی و از همه صمیمانه و با عرض تشکر خواستارم که پیوستگی و وحدت کلمه خود را حفظ و از مناقشات تفرقه انداز احتراز نمایند و با صدای واحد و ندای همگانی در راه استقلال کشور و قطع ایادی اجانب و عمّال وابسته آن ها کوشش کنند و با اتّکا به خدای متعال و احکام عدالت پرور اسلام همدست و همداستان شوند.(2)