تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

آن که همه خارجی‏ها می‏خواهند، آنی که شرقی‏ها و غربی‏ها همه می‏خواهند این را که شماها از هم جدا و متفرق باشید، توطئه ها برای همین است که شماها را از هم جدا کنند، دشمن کنند، قشرهای مختلف درست کنند، گروه‏های مختلف درست کنند همه با هم دشمن و آنها نتیجه‏اش را ببرند نباید ما بیدار بشویم؟ تا کی ما باید غافل باشیم؟

الان توطئه است برای این که شماها را از هم جدا کنند، دو قشر برادر را با هم مخالف کنند، دو قشر مغز متفکر را از هم جدا کنند، اگر از هم جدا بشوید، نه اینها ازشان کار می‏آید نه شما. شما خیال کنید که دانشگاهی بدون این قشر می‏تواند کاری بکند، نه اینها هم خیال کنند که همه‏اش ما هستیم و دانشگاهی نیست، نخیر اشتباه است. دو قشر باید با هم جوش بخورند و آن تبلیغات خبیث چندین ساله را که درصدد بودند شماها را از هم جدا کنند و شمارا یک طرف قرار بدهند ، شما دشمن باشید بااینها، این ها را هم یک طرف قرار بدهند و این ها هم دشمن باشند با شما، آنها هم این میانه بیایند استفاده‏های خودشان را بکنند و هیچ کس هم نباشد بگوید چرا، الان بعد از این که اینها لمس کردند که یک همچو قدرتی وقتی پیدا شد، یک همچو وحدتی وقتی پیدا شد، این موجب این می‏شود که آنها شکست خورده اند، پیدا شد و آن ها را شکست داد، امروز توطئه‏ها بیشتر و شاید دقیق تر باشد و الان توطئه است برای این که این قشر را از این قشر جدا کنند، در مشهد توطئه اش دارد پیاده می‏شود ، در اصفهان هم شده است، در تهران هم هست، شاید قشرهای دیگر را هم فرا بگیرد. سر چی دعوا دارید؟ سر این که یک نفر آدم آیا خیلی آدم خوبی است یا خیلی آدم بدی است؟ یک دسته‏ای بگویند بالای منبر و پائین منبر که این آدم کافر است و یک دسته‏ای هم بگویند که این آدم مسلم است و خیر، از اولیاء است؟ نتیجه چی؟ نتیجه این است که شماها از این ها جدا، این ها از شما جدا، هر دو مقابل هم ایستاده‏اید و آن وحدت کلمه‏ای که داشتید از دست دادید سر هیچی، سر هیچ وحدت کلمه را از دست بدهید و جدا شدن شما از هم اسباب این می‏شود که سایر قشرها هم از شماها جدا بشوند، مختلف بشوند، این اختلافات اسباب این بشود که این نهضت نتواند کار خودش را عمل کند. آن که همه خارجی‏ها می‏خواهند، آنی‏که شرقی‏ها و غربی‏ها همه می‏خواهند این را که شماها از هم جدا و متفرق باشید، توطئه ها برای همین است که شماها را از هم جدا کنند، دشمن کنند، قشرهای مختلف درست کنند، گروه‏های مختلف درست کنند همه باهم دشمن و آن ها نتیجه اش را ببرند نباید ما بیدار بشویم؟ تا کی ما باید غافل باشیم؟ ما را سالهای طولانی غافل کردند و کلاه ما را برداشتند، باز نباید بیدار بشویم؟ شما دانشگاهی‏ها نباید بیدار بشوید ؟ شما علما نباید بیدار بشوید؟ با همین تفرقه افکنی‏ها ما را چاپیدند و بردند و بر ما حکومت کردند و جوان‏های ما را در حبس آنقدر زجر دادند و روحانیون ما را آنطور که دیدید کردند و سایر اقشار هم آنطور، باز ما نباید بیدار بشویم؟ باز ما باید سر یک امور جزئی که هیچ نیست، با هم اختلاف کنیم، به جان هم بیفتیم؟ منبر را، محراب و دانشگاه و این ها همه بریزند به جان هم؟ نباید ما توجه کنیم که این دست دیگری است که آمده و دارد این کار را انجام می‏دهد؟