تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

جنایتکاران سودجو که از اختلاف ملّت ها و دو

لت ها به سود خودشان بهره برداری می‏کنند، با دست عمّال از خدا بی‏خبر خود به اختلافات دامن می‏زنند وهر گاه که شالوده وحدت بین مسلمانان ریخته می‏شود،با تمام نیرو به مخالفت برمی‏خیزند و بذر خلاف می‏افشانند. امروز تمام دولت ها و بسیاری‏از ملّت‏های مسلمان می‏دانند که ملّت ایران پس از صدها سال گرفتاری به دست شاهان ستم پیشه و ستمکاران حرفه‏ای که اسلام عزیز را وسیله غارتگری و چپاول برای خود و قدرتهای بزرگ واخیرا امریکای‏جنایتکار قرار داده بودند و قرآن کریم و اسلام بزرگ را در معرض خطر می‏دیدند، بپا خاستند و با انقلاب کبیر خود، دولت اسلام را جایگزین رژیم غیر اسلامی‏و غیر قانونی شاهنشاهی نمودند ودست ابرقدرت ها وخصوصا امریکای جهانخوار را از سلطه بر اموال و انفس خود قطع نمودند و امید آن است که دیگر برادران مسلمان گرفتار در چنگال خونخواران و ستمکاران، از این انقلاب اسلامی بهره برداری کنند و دولت‏های اسلامی‏با پشتیبانی ملّت‏های خود به انقلاب بزرگ ایران بپیوندند. امروز دست جنایتکار آمریکا و دیگر قدرت‏های چپاولگر از آستین بعضی عمّال سرسپرده و از خدا بی‏خبرشان بیرون آمده و از داخل و خارج با اسلحه و قلم‏های بدتر و جنایت بارتر از سلاح‏های گرم به این ملّت مظلوم حمله ور شده و در صدد شکست انقلاب اسلامی و شکست اسلام عزیز بر آمده‏اند و از هیچ تهمت و افترا به ملتی که جز به احکام اسلام و قرآن کریم فکر نمی‏کنند ، خودداری نمی‏کنند و با بهانه‏های بسیار موهوم، به سرکوبی این انقلاب اسلامی بپا خاسته اند. آنان که از اسلحه گرم برخوردارند همچون صدام، با اسلحه و آنان که سلاحگرم ندارند، باقلم‏های زهرآگین که از سلاح گرم جنایت‏بارتر است ملّت مظلوم ما را زیر ضربات خود قرار داده‏اند. طرح اختلاف بین مذاهب اسلامی‏از جنایاتی است که بدست قدرتمندان که از اختلاف بین مسلمانان سود می‏برند و عمّال از خدا بی‏خبر آنان از آن جمله وعاظ السلاطین که از سلاطین جور، سیاه روی‏ترند، ریخته شده و هر روز بر آن دامن می‏زنند و گریبان چاک می‏کنند ودر هر مقطع به امید آنکه اساس وحدت بین مسلمین را از پای‏ه ویران نمایند، طرحی برای‏ایجاد اختلاف عرضه می‏دارند(77)