تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

نقشه های موذیانه این‏ها را نقش بر آب کنید، نگذارید این فتنه گرها در بین مردم بیفتند و صفوف ما را متفرق کنند، صف واحد باشید این قطره هائی که به صورت سیل بنیان کن در آمد ، این واحدهائی که همچون سیل عظیمی تمام موانع را از سر راه برداشت حفظ کنید

ما می‏خواهیم این وحدت کلمه تا آخر محفوظ بماند، ما می‏خواهیم این نهضت به ثمر برسد آنطور که دلخواه اسلام است، آنطور که خدای متعال می‏خواهد، شما شیاطین که فتنه انگیزی می‏کنید و در هر روز یک بهانه‏ای به دست می‏آورید و مردم را به هم می‏ریزید و وادار به راهپیمائی می‏کنید، شما هستید که نمی گذارید. آنچه که باید تحقق پیدا بکند. چه شد یعنی چه؟ بگذارید، ببینید چه خواهد شد. برادران من! برادران تبریزی! برادران فارس! برادران اصفهانی! برادران دیگر که از جاهای مختلف در این مکان تشریف آورده اید! ضمن تشکر از همه شما باید عرض کنم بیدار باشید! توجه داشته باشید! نقشه های موذیانه این‏ها را نقش بر آب کنید، نگذارید این فتنه گرها در بین مردم بیفتند و صفوف ما را متفرق کنند، صف واحد باشید « صفّاً کَاَنَّهُمْ بُنْیانٌ مَرْصُوص » این سد عظیمی که آن سد عظیم را شکست حفظ کنید، این قطره‏هائی که به صورت سیل بنیان کن در آمد ، این واحدهائی که همچون سیل عظیمی تمام موانع را از سر راه برداشت حفظ کنید، با این سیل عظیم به پیش بروید و همه بنیان‏های ظلم و ستم ر ا منهدم کنید، این دست های خائن را قطع کنید، در کارخانه‏های خودتان راه ندهید این خائنین را، این‏ها به حال شما و به حال ملّت دلسوزی ندارند، این ها از اسلام می‏ترسند، این‏ها قدرت اسلام را لمس کردند، فهمیدند که اسلام چیست، فهمیدند در مقابل اسلام، ابرقدرت ها نمی‏توانند بایستند، نمی‏خواهند این نهضت به آخر برسد ولی باید شیاطین بدانند، تفرقه اندازها بدانند که غلط فکر کرده‏اند. باید این ابلیس‏ها و این شیاطین بدانند که همچو قدرتی برای آن ها نیست، آن قدرتی که آن سد بزرگ را شکست این قطره‏های ضعیف را خواهد شکست . ما آزادی مطلق خواهیم داد و می‏دهیم و داده‏ایم لکن نه برای توطئه، نه برای فساد و خرابکاری. توطئه باید در هم شکسته شود، خرابکاران باید دفع شوند، باقیمانده رژیم منحوس، ریشه‏های کثیف آن، طرفداران کثیف تر از آن باید قطع شوند، ما آن ها را دفن می‏کنیم.(34)