تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

اگر خدای نخواسته اختلاف پیدا بشود در شما، اختلاف پیدا بشود در سران شما، اختلاف بشود در گروه هایی‏از شما، خدای نخواسته یک کشور اسلامی به دست کفر می‏افتد و اسلام تا زمان‏های بسیار طولانی باز به انزوا کشیده می شود

با هم اختلافات نکنید. دشمن می‏خواهد که بین این گروههای مجهز برای‏جهاد، اختلاف بیندازد، ارتش را از سپاه پاسداران جدا کند، سپاه پاسداران را از آن ها جدا کند. شما همه اهل یک ملّت هستید، اهل یک اسلام هستید، همه در پناه قرآن هستید، زیر پرچم اسلام هستید، با هم هماهنگ باشید. اگر خدای نخواسته اختلاف پیدا بشود در شما، اختلاف پیدا. بشود در سران شما، اختلاف بشود در گروه هایی از شما، خدای نخواسته یک کشور اسلامی به دست کفر می‏افتد و اسلام تا زمان‏های بسیار طولانی باز به انزوا کشیده می‏شود. این تکلیفی است برای همه جوانان ایران و همه ملّت که در یک همچو وقت حساس اختلاف نکنند و اختلاف ایجاد نکنند. خدای نخواسته با اختلاف، تمام این کشور از دست می‏رود و تمام جوان‏های ما باز به آن حالی که در سابق بودند خدای نخواسته مبتلا می‏شوند. کوشش کنید در این که با هم همه برادر باشید.
امروز هم ارتش ایران و هم ژاندارمری ایران و هم سایر قوای مسلحه و هم شما برادران همه‏تان در زیر بیرق اسلام هستید و برادر باید باشید. اگر برادر باشید و باهم و با یک توجه الهی، بایک وحدت، به دشمن حمله کنید شما پیروز هستید و خدای نخواسته در بین شما خلافی پیدا بشود که آرزوی دشمن ماست، دشمن شماست، ممکن است طور دیگر پیش بیاید. این یک تکلیف الهی است برای همه، برای همه گویندگان ، برای همه نویسندگان، برای همه شماها که در جبهه‏ها جوانمردانه در جبهه‏ها به پیش می‏روید و فداکاری می‏کنید، یک تکلیف الهی است برای همه که دعوت به وحدت بکنند، دعوت به اجتماع بکنند. این جوان‏های ما از هر طایفه‏ای و از هر گروهی که هستند و در جبهه‏ها برای اسلام جنگ می‏کنند، این ها نور چشم‏های اسلام هستند اینها کسانی هستند که اسلام و مسلمین به اینها باید ارج بگذارد، به اینها باید افتخار کند.