تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

مسلمین اگر چنانچه با هم اتفاق پیدا بکنند و وحدت کلمه پیدا بکنند، نه قضیه قدس پیش می آید و نه قضایای افغانستان پیش می‏آید و نه قضایائی که برای مسلمین در جاهای دیگر پیش می‏آمد و پیش می‏آید

در هر صورت مسلمین اگر چنانچه با هم اتفاق پیدا بکنند و وحدت کلمه پیدا بکنند، نه قضیه قدس پیش می آید و نه قضایای افغانستان پیش می‏آید و نه قضایائی که برای مسلمین در جاهای دیگر پیش می‏آمد و پیش می‏آید، پیش می‏آید. باید تا کی ملّت‏های مسلم هم در غفلت باشند؟ چرا این ملّت ها در مقابل این ابرقدرت ها قیام نمی‏کنند؟ ایران قیام کرد، الان هم دوسال است که می‏گذرد بر امر و تمام قدرتها هم مخالفت کردند معذلک ایران سر جای خودش هست وایستاده است و ابدا اعتنا به این هیاهو نمی‏کند (56)