تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

تا زمزمه وحدت واتفاق میشود عمّال استعمار با نیرنگ های خاص خودشان موجبات اختلاف و تفرقه ایجاد می‏کنند

ناچارم برای چندمین بار تکرار کنم که تأسف شدید من در عدم وحدت کلی‏ه سران دول اسلامی است بخصوص دول عرب است. تا زمزمه وحدت واتفاق میشود عمّال استعمار با نیرنگ های خاص خودشان موجبات اختلاف و تفرقه ایجاد می‏کنند.(1)