تربیت
Tarbiat.Org

علل تزلزل تمدن غرب
اصغر طاهرزاده

تمدن غربی و غفلت از مرگ

از بدترین خصوصیات تمدن غربی این است كه «مردن» را نمی‏شناسد تا خطر هلاکت خود را بفهمد و تفاوتِ عاقبت به‌خیرشدن را از ویران‌شدن و بی‌ثمرگشتن باز شناسد. نگاه به مرگ روشنگرترین وسیله برای درست تحلیل‌کردن زندگی است. مرگ؛ در نگاه دینی یک رفیق آشناست، جزئی از زندگی و بُعدی از حیات است. در نگاه دینی با مرگ، بسیار خوب برخورد شده است، به طوری‌كه شما پایین‏ترین درجه‌ی حیات را، حیات زمینی می‏دانید. لازمه‌ی خوب زندگی کردن آن است که انسان‌ها نسبت به مردن اضطرابی نداشته باشند وگرنه آن‌ را كابوسی روبه‌روی حیات خود می‌پندارند و لذا تمام زندگی آن‌ها می شود تلاش برای نمردن، و این به هلاکت کشاندن زندگی است. وقتی در بینش یک جامعه روشن شد مردن سیرِ حیات زمینی به سوی حیات غیبی و قیامتی است، زندگی خود را با توجه به گستره‌ی عالم بعد از مرگ شکل می‌دهد و روابط خود را با دیگران و طبیعت در افقی گسترده‌تر از منافع زودگذر مادی تعریف می‌کند، چیزی که در تمدن غربی هرگز مورد توجه نیست.
قرآن در آیات متعددی بنی اسرائیل و قوم یهود را مورد عتاب و ایراد قرار می دهد، چون فرهنگ بنی‏اسرائیل یك فرهنگ منحط مادی است که ما امروز نمونه‌ی‏ بارز آن را در فرهنگ غرب می‏بینیم. غربِ امروز از نظر مبنای فكری و فرهنگی یهودی است، هر چند از نظر اعتقاد فردی به حضرت مسیح(ع) گرایش دارد و به همین جهت در موضع‌گیری‌های سیاسی همواره به نفع اسرائیل موضع‌گیری می‌کند. خداوند در قرآن وقتی خصوصیات یهود و نصاری را ذكر می‏كند، تاكید می‏فرماید مواظب باشید به آن‌ها نزدیک نشوید زیرا نزدیک‌شدن به فرهنگی که سراسرِ نگاهش به زندگی، نگاه مادی است برای ما ضربه‌پذیری فراوانی پیش می‌آورد.(81)