تربیت
Tarbiat.Org

علل تزلزل تمدن غرب
اصغر طاهرزاده

غفلت بزرگ

چون فرهنگ تجدد و مدرنیسم رجوعی به ارزش‌های الهی ندارد، فرهنگ طاغوتی و جاهلی است. آنچه موجب غفلت بزرگ و حجاب غلیظ می‌شود، بررسی غرب است با ارزش‌های غربی. غرب ابتدا با حمله به ارزش‌های دینی، ارزش‌های خود را بر روح و روان انسان‌ها حاکم کرد، سپس ملاک ارزش‌یابی هر چیزی را همان ارزش‌ها قرار داد. هنر ما آن است که آزاد از ارزش‌های تحمیلی غرب، نور فطرت و دین را به آن فرهنگ بیندازیم و آن را در آن فضا شناسایی كنیم تا حقیقت آن روشن شود.
انسان‌ها با حق عهدی داشته‏اند كه تمدن غربی آن عهد را به حاشیه برده و چیز دیگری جای آن نشانده تا ما را از خلوتِ با حق بیرون آورد. در عهد جدید از یک طرف عهد انسان با خدا پنهان می‏شود، و از طرف دیگر باطل بر روح و روان انسان‌ها غالب می‏گردد. انسان مؤمن در چنین شرایطی علاوه بر این که باید فرزند زمان خود باشد تا بفهمد در دنیا چه می‏گذرد، باید مواظب باشد اسیر روح زمانه‌ی موجود نشود و روش او در نقد فرهنگ غرب، روش محمدی(ص) و با ملاک‌های الهی باشد تا از عهد دینی و الهی خود عقب‌نشینی ننماید، وگرنه ناخواسته دریچه‌ی كفر را به روی خود باز كرده است.