تربیت
Tarbiat.Org

علل تزلزل تمدن غرب
اصغر طاهرزاده

جلسه پنجم، )انسان بی هویت)

بسم الله الرحمن الرحیم
«اَفَلَمْ یسیرُوا فِی الاَرْض فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ یعقِلُوَن بِها اَوْ اذانٌ یسْمَعْونَ بِها فَإنَّها لاتَعْمَی الاَبْصارُ وَلكِنْ تَعْمَی القُلُوبُ الَّتی فِی الصُّدُور»(64)
آیا در زمین گردش نكرده‏اند تا دل‌هایی داشته باشند كه با آن بیندیشند، یا گوش‌هایی كه با آن بشنوند؟ در حقیقت چشم‌های آن‌ها كور نیست لیكن دل‌هایی كه در سینه‏ها دارند كور است.