تربیت
Tarbiat.Org

علل تزلزل تمدن غرب
اصغر طاهرزاده

فهرست منابع

قرآن
نهج‌البلاغه
تفسیر المیزان، علامه‌طباطبایی«رحمة‌الله‌علیه»
اسفار اربعه، ملاصدرا «رحمة‌الله‌علیه»
فصوص‌الحکم، محی‌الدین
سیطره كمیت و علائم آخرالزمان، رنه‏گنون، ترجمة علی‌محمد کاردان
بحران دنیای متجدد، رنه‌گنون، ترجمه ضیاء‌الدین دهشیری
اسفار اربعه، ملاصدرا
فصوص‏الحكم، محى‏الدین
عصر اوتوپى، دكتر رضا داورى
فلسفه در بحران، دكتر رضا داورى
شناخت اسلام، فریتیوف شوآن
كوچك زیباست، شوماخر
جوان مسلمان و دنیاى متجدد، دكتر سید حسین نصر
علم و دین، ایان باربر
انسان‌شناسی‌در اندیشة‌امام خمینی، مؤسسة‌تنظیم‌ونشرآثارامام‌خمینی
بحارالأنوار، محمدباقر مجلسی«رحمة‌الله‌علیه»
الکافی، ابی‌جعفر محمدبن‌یعقوب کلینی«رحمة‌الله‌علیه»
مثنوی معنوی، مولانا محمد بلخی
کلیات شمس تبریزی، مولانا جلال‌الدین محمد بلخی
دیوان حافظ، شمس‌الدین محمد شیرازی
مصباح‌الهدایة الی الخلافة و والولایة، امام خمینی«رحمة‌الله‌علیه»
فردایی دیگر ؛ سید مرتضی آوینی
توسعه و مبانى تمدن جدید، سید مرتضى آوینى
زندگى در عیش، مردن در خوشى، نیل پستمن
تكنوپولى، نیل پستمن
بیمارى به سوى مرگ، كى‏یركه‏گور
پرسش از تكنولوژى، هایدگر
علم و تمدن در اسلام، دكتر سیدحسین نصر
خودآگاهى تاریخى، دكترمحمد مددپور
دیدار بینى، دكتر محمد مددپور
حكمت معنوى و ساحت هنر، دكتر محمد مددپور