تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سؤال: با وجود علم و عقل، چه نیازی به وحی داریم؟

پاسخ : این سخن درست مثل آن است که فرزندی به والدین خود بگوید: من به راهنمایی شما نیازی ندارم و می‏خواهم هر چیز را خودم تجربه کنم تا بپذیرم. این سخن به ضرر فرزند است یا والدین؟
معتقدین به وحی، علم، عقل و تجربه را کنار نمی‏زنند که وحی را به جای آن بنشانند، بلکه آن را محدود می‏دانند و در کنار عقل و تجربه، از وحی نیز بهره می‏جویند و بر شناخت خود از حقایق هستی می‏افزایند.
کسانی که نسبت به وحی بی اعتنا هستند و فقط بر علم و عقل خود تکیه می‏کنند، از شناخت بسیاری از امور هستی محروم مانده‏اند؟
آنها نسبت به سرنوشت خود پس از مرگ هیچ اطلاعی ندارند و از پایان این هستی با عظمت بی خبرند. در این هستی، رازهای بسیاری هست که اگر کسی فقط با علم و تجربه محدود خود بخواهد زندگی کند، از بسیاری از آنها محروم می‏ماند.
راستی اگر سازنده کالایی، به ما اطلاعاتی بدهد باید بگوییم ما به اطلاعات تو نیازی نداریم، خودمان تجربه می‏کنیم و می‏فهمیم؟
خالق هستی درباره هستی، آینده، اهداف و راه صحیح بهره‏گیری از آن، اطلاعاتی از طریق بهترین افراد که پیامبران باشند، در اختیار ما گذارده است. بی اعتنایی به پیام‏های الهی، محروم کردن بشر از یک کانال به مراتب گسترده‏تر از کانال تجربه است و چه ظلمی بالاتر از اینکه بشر، چشم و گوش خود را بر بخشی از دانستنی‏ها ببندد.