تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سؤال: ولایت فقیه چیست؟

پاسخ : جامعه نیاز به حاکم دارد، زیرا بدون مدیر و رهبر دچار هرج و مرج می‏شود رهبر مردم مسلمان باید اسلام شناس باشد و در اسلام شناسان، باسوادترین، شجاع‏ترین، باتقواترین، آگاه‏ترین آنان نسبت به مسائل و حوادث جهان اسلام باشد و ولایت فقیه چیزی جزء این نیست که حاکم امت اسلام شخصی مجتهد، دور از هدف، متقی، بصیر و شجاع باشد که شناسایی این افراد را خبرگان اسلام‏شناس به عهده دارند و خبرگان را خود مردم با شناختی که از نزدیک نسبت به دانشمندان متقی دارند، انتخاب می‏کنند.