تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سؤال: مراد از سنت‏های الهی در قرآن چیست؟

پاسخ : مجلس شورای اسلامی دو رقم قانون وضع می‏کند:
قانونی برای اداره خو مثل آن که هیئت رئیسه و رئیس مجلس چگونه انتخاب شود، تعداد کمیسیون، مقدار حقوق، مقدار تعصیلات، شرایط مجلس علنی و غیر علنی، رأی مخفی و رأی غیر مخفی، شرایط استیضاح وزیر و... چگونه باشد که اینها قوانینی است که مجلس برای خودش می‏گذارد.
نوع دوم قوانینی است که مجلس برای مردم و دولت وضع می‏کند.
خداوند (جل شأنه) نیز قوانین و برنامه‏هایی را برای خود معین کرده و قوانینی را برای مردم، که از طریق انبیا اعلام کرده است. به قوانینی که خداوند برای خودش تعین کرده است سنت الهی سنتة الله**سوره احزاب، آیه 21. ***می‏گویند. مثلا:
قانون هدایت: ان علینا للهدی**سوره لیل، آیه 12.***
قانون حسابرسی: ان علینا حسابهم**سوره غاشیه، آیه 21.***
قانون رزق رسانی: علی الله رزقها**سوره هود، آیه 6.***
قانون حمایت: انا لنظر رسلنا**سوره غافر، آیه 51.***
قانون رحمت: کتب ربکم علی نفسه الرحمة**سوره انعام، آیه 54.***
اما به قوانینی که برای مردم تعیین کرده است، احکام و تکالیف شرعیه گفته می‏شود.