تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سؤال: آیا اطلاع رسانی در همه جا لازم است؟ آیا دانستن همه چیز برای همه کس لازم است؟

پاسخ : بعضی از چیزها را اگر ندانیم بهتر است. قرآن می‏فرماید: لا تسئلو عن أشیاءان تبدلکم تسؤکم**سوره مائده، اایه 101.*** از چیزهایی که اگر برای شما آشکار شود شما را ناراحت می‏کند، سؤال نکنید.
اگر مسئولین سیلوها و انبارهای غله به مردم اعلام کنند که فقط تا چند وقت دیگر گندم داریم، همه مردم از همین الان ناراحت می‏شوند و در تهیه نان نزاع‏ها شروع می‏شود. در اینجاباید مسئولین به جای اطلاع رسانی باید به فکر چاره و خرید گندم باشند، نه آنکه مردم را در جریان بگذارند. آری، هر دانستنی و هر اطلاع رسانی مفید نیست.
قرآن دانش‏ها را سه نوع می‏داند:
الف) علمی که مفید است. حضرت موسی (علیه السلام) به خضر گفت: آیا به من اجازه می‏دهی که در سفر دنبال شما باشم تا از علمی که به تو داده شده فرا گیرم و رشد کنم؟! هل أتبعک أن تعلمن مما عملت رشدا**سوره کهف، آیه 66.***
ب) علمی که ضرر دارد. و یتعلمون ما یضر هم و لا ینفعهم**سوره بقره، آیه 102.*** گروهی به سراغ علم سحر و جادو و یا دانشی می‏رفتند که میان همسران را با فتنه انگیزی به هم زنند.
ج) علمی که نه مفید است نه مضر است. نظیر دانستن تعداد نفرات اصحاب کهف که آیا آنها سه نفر بودند یا چهار نفر یا کمتر یا بیشتر. ثلاثة رابعهم کلبهم و یقولون خمسة سادسهم کلبهم**سوره کهف، آیه 22.***
تعداد نفرات اصحاب کهف مهم نیست. آنچه مهم است آن است که چگونه یک اقلیت جوانمرد در جامعه پر از فساد، دین خود را حفظ کردند و برای حفظ عقیده و ایمان خود، از محیط گناه و شرک هجرت کرده و غارنشینی را بر شهر نشینی ترجیح دادند.