تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سؤال: پرونده عمل انسان، چه زمانی بسته می‏شود؟

پاسخ : شخصی برق سالن و تالار عروسی را خاموش و فرار می‏کند. اگر او را برای مجازات دستگیر کنند، کیفر عادلانه زمانی است که تمام حوادث پیش آمده را به حساب آورند. مثلا:
به خاطر تاریکی ظرف‏هایی شکسته شد. دو نفر از پله‏ها افتادند. سر چند نفر به ستون خورد. شیرینی‏ها ریخت.
اطفالی ترسیدند و گریه کردند. برای خارج شدن از سالن تاریک، زمان زیادی تلف شد.خانواده‏های عروس و داماد از مهمان‏ها خجالت کشیدند.
آری، تمام آثار خاموش شدن سالن، باید محاسبه و بر اساس آن، جریمه تعیین شود.
قرآن در این زمینه می‏فرماید: نکتب ما قدموا و آثارهم**سوره یس، آیه 12.*** هم خود اعمال را می‏نویسیم و هم آثار آنها را.
در حدیث می‏خوانیم: هر کس کار خوبی را بنا نهد، پاداش تمام کسانی که به آن کار عمل کنند، بدون آنکه از عامل کم شود، به او داده می‏شود. همان گونه که اگر کسی راه بدی را به روی مردم باز کند، در گناه تمام کسانی در آن راه پا نهند شریک است.
من سن سنة حسنه عمل بها من بعده کان له أجره و مثل اجورهم من غیر أن ینقص من أوزارهم شیئا**کنز العمال،حدیث 43079.***
گاهی یک نفر دیگری را سیگاری یا معتاد می‏کند و دومی نفر سوم را و او نفر چهارم را، نفر اول در گناه نفرات بعدی شریک است.
در حدیث می‏خوانیم: والدین در تمام کارهای خیر فرزندان شریکند و معلم کلاس اول، در پاداش تحصیل دوره‏های بعد شریک است.