تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سوال: آیا برای حفظ آبرو می‏توان نماز باران را ترک کرد؟

پاسخ : در مسابقات ورزشی، ورزشکاران نمی‏گویند: می‏ترسیم شکست بخوریم، پس در زمین حاضر نشویم! فوتبالیست باید در مسابقات شرکت کند، خواه گل بزند یا گل بخورد. حتی اگر چند بار هم شکست بخورد باز هم دست از مسابقه بر نمی‏دارد. ناپلئون می‏گوید: در چهارده عملیات نظامی شکست خوردم تا بالاخره پیروز شدم.
بر اساس روایات، به هنگام خشکسالی باید نماز باران خواند، ما باید به وظیفه خود عمل کنیم، این که باران ببارد یا نبارد، مربوط به خداوند است.