تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سوال: نظر اسلام در رابطه با کشورهای کفر چیست؟

پاسخ : اسلام، دین فطرت است و فطرت هر انسانی استقلال خواه است، پس رابطه با حفظ استقلال و آزادی اشکالی ندارد.
کودکی در سر سفره قاشق بر می‏دارد، آن را پر از غذا می‏کند و به سر و صورت و لباسهای خود می‏ریزد. مادرش ناراحت می‏شود و قاشق را از او می‏گیرد تا خود غذا به دهان او بگذارد، اما کودک ابراز ناراحتی می‏کند و با تمام وجود می‏گوید: من اگر مستقل باشم و قاشق در دست خودم باشد، حتی اگر سر و صورت و لباسم را خراب کنم بهتر است تا اینکه وابسته به تو باشم و تو غذا را در دهان من بگذاری.
مسلمانان که در دهه اول بعثت (شاید به خاطر بت‏های بسیاری که در کعبه بود)، عبادات خود را به سوی بیت‏المقدس انجام می‏دادند، بعد از هجرت به مدینه مورد نیش زبان و کنایه یهودیان قرار گرفتند که شما به سوی قبله ما نماز می‏خوانید، پس استقلال ندارید!
پیامبر (ص) از این کنایه‏ها ناراحت می‏شد و به اطراف آسمان می‏نگریست و گویا منتظر وحی بود تا اینکه دستور آمد از این پس به سوی مسجدالحرام نماز بخوانید و قبله مستقل داشته باشید تا یهودیان بر شما حجت و منتی نداشته باشند و شما را دنباله روی خود ندانند: لثلا یکون للناس علیکم حجه**سوره بقره، آیه 150.***
همچنین در اسلام تشبه به کفار حرام است، چون یک نوع خود باختگی برای مسلمانان و تکریمی برای کفار محسوب می‏شود.