تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سؤال: چرا بعضی دانشمندان با اینکه عمر خود را در راه شناخت پدیده‏ها گذرانده‏اند، به خدا ایمان نمی‏آورند؟

پاسخ : خداپرستی مربوط به اراده انسان است، نه علم انسان. نجاری که دائما نردبان می‏سازد از هیچ کدام بالا نمی‏رود، زیرا قصد بالا رفتن ندارد.
سوزن که برای همه لباس می‏دوزد، خودش لباس ندارد آئینه فروشی دائما در میان آئینه‏های مغازه خود می‏چرخد، ولی ممکن است حتی یقه خود را صاف نکند، ولی عابرین با نگاه به یکی از آینه‏ها، سر و صورت خود را مرتب می‏کنند. بسیاری از دانشمندان نیز پدیده‏ها را شناخته‏اند اما قصد شناخت پدید آورنده را نداشته‏اند.