تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سوال: امروزه زندگی بدون ارتباط با دیگران امکان‏پذیر نیست، پس چرا می‏گوییم نه شرقی، نه غربی؟

پاسخ : مراد از شعار نه شرقی، نه غربی آن است که ما در انتخاب راه و شیوه حکومت، به شرق و غرب وابسته نباشیم و نسبت به هیچ ابر قدرتی خود باخته نشویم، زیرا شرق زدگی و غرب زدگی دو بیماری مهلک و نشان دهنده خود باختگی است. اما در کسب علم و تجربه و مهارت، ما باید هم شرقی باشیم و هم غربی. در حدیث می‏خوانیم که پیامبر عزیز اسلام فرمود: اطلبوا العلم و لو بالصین**وسائل، ج 27، ص 27. ***
علم را بیاموزید، حتی اگر در چین و دورترین نقطه باشد.
همان گونه که گرمازدگی و یخ زدگی بیماری است، اما استفاده حرارت برای پخت و پز و استفاده از یخ در مواردی لازم مفید است.
آری، از یخ استفاده کنیم، اما یخ زده نباشیم. از گرما استفاده کنیم، اما گرما زده نباشیم. از شرق و غرب استفاده کنیم، اما شرق زده و غرب زده نباشیم.