تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سؤال: آیا در قرآن، دلیلی برای شرکت در راهپیمایی و تظاهر داریم؟

پاسخ : خداوند در قرآن می‏فرماید: و لا یطؤون موطئا یغیظ الکفار... الا کتب لهم به عمل صالح**سوره توبه،آیه، 120. ***هیچ حرکت دسته جمعی که کفار را عصبانی کند، صورت نمی‏گیرد مگر این که برای آن، پاداش عمل صالح ثبت می‏شود.
آری، راهپیمایی‏هایی که دشمنان اسلام و مسلمین را عصبانی کند، عمل صالح است.
این راهپیمایی‏ها (بخوصوص آنگاه که از طریق وسایل ارتباطی و ماهواره‏ها منعکس می‏شود) اگر برای اهداف مقدسی صورت، گیرد نوعی حضور در صحنه، عبادت دسته جمعی و امر به معروف و نهی از منکر عملی و عامل تقویت روحیه مردم و تهدید دشمن است.