تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سؤال: چه کنیم که خدا را دوست داشته باشیم؟

پاسخ : محبت در گروه توجه به نعمت یا خدمت است.
یاد نعمت‏های خدا علاقه ما را به او زیاد می‏کند، چه نعمت‏های عمومی و چه نعمت‏های خصوصی.
نعمت‏های عمومی از قبیل باد، باران، خورشید، کوه‏ها، گیاهان، خوردنی‏ها، آشامیدنی‏ها، همسر، فرزند، عقل، علم، زبان، چشم، گوش و سایر اعضا، نعمت شب و روز، خواب و بیداری، آزادی و قدرت انتخاب و گرایش به خوبی‏ها و کمالات و تنفر از بدی‏ها که هر کدام از این نعمت‏ها نباشد، زندگی بشر فلج می‏شود.
راستی، اگر آب دهان ما شور یا تلخ بود، چه می‏کردیم؟
اگر خداوند نعمت خواب و حتی غلطیدن در خواب را دو سه روز از ما بگیرد چه می‏کنیم؟
نعمت‏های خصوصی، امکانات و استعدادهایی است که خداوند به هر یک از افراد بشر عطا کرده است و اگر انسان فکر کند می‏بیند چه بسیار نعمت‏هایی که در اختیار اوست و دیگران به دلایلی از آن محرومند.
آری، فکر کردن در نعمت‏های الهی، انسان را عاشق خدا می‏گرداند و قرآن به این امر سفارش کرده است.
فاذکروا آلا الله**سوره اعراف، آیه 69.***