تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سوال: آیا تشبیه بعضی انسان‏ها به حیوان در قرآن جسارت و ناسزاگویی نیست؟

پاسخ : با نگاهی به منافع حیوانات و عملکرد بعضی انسان‏ها، تشبیه اولئک کالا نعام بل هم اضل**سوره اعراف،آیه 179. *** را حق و منطقی می‏یابیم؛
گران‏ترین لباس انسان، ابریشم، از حیوانات است.
مهم‏ترین غذای انسان، شیر و عسل و گوشت و ماست، از حیوانات است.
حیوانات وسیله بارکشی و شخم زدن و منبع درآمد و اشتغال هستند.
تمام کارخانه‏های پشم ریسی، چرم سازی، لبنیاتی و مرغداری و دامداری‏ها کارشان به حیوانات وابسته است.
حیوانات بعضی معلم بشرند. کلاغ، دفن مرده را به فرزند آدم و نسل او آموخت.
بعضی گزارشگر انبیا می‏شوند؛ تار عنکبوت پیامبر اسلام در غار حفظ کرد.
حیوانات قبل تربیت و آموزش هستند و لذا شکار سگی که آموزش دیده حلال است.
حتی حیوانات آزار دهنده مثل مار، تنها کسانی را می‏گزند که به آنها نزدیک شده باشند.
با توجه به مطالب فوق، آیا انسان‏هایی که از دور مردم آزاری می‏کنند و مناطق دور دست را بمباران و موشک باران می‏کنند، از ما بدتر نیستند؟
افرادی که شبانه روز برای مردم حیله و خدعه می‏کنند و به خاطر رسیدن به هوسهای بی‏انتهای خود نسل انسان را به تباهی می‏کشند، از حیوانات بدتر نیستند؟
آدم‏هایی که یک تنه صدها پرونده جرم و جنایت دارند، از درنده‏ترین حیوانات پست‏تر نیستند؟