تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سوال: چگونه عمر هزار ساله و پس از آن ظهور در قیافه چهل ساله حضرت مهدی (علیه السلام) را باور کنیم؟

پاسخ :معمولا موی ابرو و مژه در صورت ما ده‏ها سال ثابت است و هیچ رشدی ندارد، در حالی که موی سر و صورت در کنار آن هر لحظه در حال رشد و تغییر و تحول است. هر دو از یک پوست و گوشت و خون و غذا و اکسیژن تغذیه می‏کنند، اما خداوند قادر اراده کرده است که یک مو ثابت و در کنار آن موی دیگری متغیر باشد.
علاوه بر آنکه هیچ دلیل عقلی و نقلی و تجربی بر محدودیت عمر انسان نداریم. عمر مانند حرکت است و تندی و کندی حرکت مرز ندارد، همان گونه که نور محدودیت ندارد. خداوند در قرآن، عمر هزارساله را برای حضرت نوح و خواب سیصدساله را برای اصحاب کهف مطرح کرده است.