تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سؤال: چرا زن نمی‏تواند قاضی شود؟

پاسخ : خداوند زن را برای تربیت نسل آفریده است و تربیت به مهربانی و دلسوزی و عاطفه سرشار نیاز دارد که در وجود زن به ودیعه گذارده شده است.این احساسات و عاطفه، در قضاوت خطرناک است. زیرا قاضی، با افراد خلافکاری بر خورد دارد که با اشک و ناله و دروغ و تهدید و تطمیع، سعی در فراز از حکم دارند و اگر قاطعیت و صلابت نباشد، احساسات ظریف و آسیب‏پذیر زن باعث می‏شود تا با اشکی یا تهدیدی، حقوقی جابه‏جا یا نادیده گرفته شود.
ناگفته پیداست که قوانین براساس حال عموم افراد وضع می‏شود نه افراد نادر، تا گفته شود ممکن است بعضی از مردها احساساتی و ظریف باشند و بعضی از زنان با صلابت و قاطع.
علاوه بر آنکه، قضاوت حقی نیست که از زن سلب شده باشد، بلکه مسئولیتی است که از دوش او برداشته شده و هیچ امتیازی برای مرد محسوب نمی‏شود.