تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سوال: آیا اسلام می‏خواهد در تمام ساعات مشغول دعا باشیم که این همه دعا وارد شده است؟

پاسخ : گرچه در کتاب‏های دعا، همچون مفاتیح الجنان، برای تمام ساعات روز و تمام روزهای سال دعا نقل شده است، اما این مثل آن است که وقتی شما به ترمینال اتوبوس یا فرودگاه یا ایستگاه قطار مراجعه می‏کنید، می‏بینید که در تابلو نوشته شده است: برای تمام ساعات شبانه روز، وسیله آماده سفر دارند، ساعت 8 صبح، 9 صبح، 1صبح تا آخر شب. معنای این تابلو این نیست که همه مردم در همه ساعات مسافرت کنند، بلکه به معنای آن است که هر مسافری در هر ساعتی تصمیم سفر گرفت وسیله هست.در دعا هم شاید منظور این باشد که هر کس در هر ساعت، قصد خواندن دعایی داشت، دعای مخصوص آن ساعت هست.
به علاوه، دعاهای کوچک، به خصوص اگر انسان آنها را حفظ کند لطمه‏ای به کس نمی‏زند و می‏تواند در ضمن کار به دعا هم مشغول باشد.