تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سوال: چگونه می‏توانیم حقایق را آن گونه که هست، ببینیم؟

پاسخ : قرآن می‏فرماید: اتقوا الله و یعلمکم الله**سوره بقره،آیه 282.*** از خداوند پروا کنید تا خداوند، حقیقت را به شما بیاموزد.
تقوی به معنای دوری از انواع بدی‏ها و زشتی‏هاست.
آری، افراد آلوده از درک بسیاری حقایق محرومند.
کسی که تعصب قومی، حزبی، نژادی و... دارد، حق را آنگونه که هست نمی‏فهمد، مثل کسیکه عینک سرخ گذاشته و همه چیز را سرخ می‏بیند و شلغم را لبو می‏پندارد و اگر عینک سبز بگذارد، کاه را علف می‏بیند.
اگر آینه را صیقل دهیم، عکس را درست نشان می‏دهد.
آئینه دل نیز باید صیقلی باشد تا معارف را درک کند.
دل‏های کینه دار مثل ظرف‏های آلوده است که اگر آب تمیز هم در آن ریخته شود، آلوده می‏شود.
گناه غباری است که نمی‏گذارد انسان واقع بین باشد.